Saturday, June 21, 2008

SETELAH MEMBACA NOVEL "TUHAN MANUSIA" FAIZAL TEHRANI

TUHAN MANUSIA” NOVEL PENUH NILAI PEMIKIRANMembaca novel “Tuhan Manusia” hasil karya Faisal Tehrani, terbitan Al-Ameen Serve Holdings, mengungkap seribu persoalan baharu. Bukan kerana novel ini dihasilkan penulis muda yang cukup berpotensi di Malaysia, tetapi novel “Tuhan Manusia” seakan menerobosi satu kontinum pemikiran masyarakat yang selama ini terlalu lupa dengan makna kehidupan sebenarnya.
Faisal Tehrani telah melakukan satu anjakan kepenulisan yang mempunyai semangat kerohanian sebagai roh karyanya. Semangat yang mengembalikan kebermaknaan sebagai seorang penulis berjiwa Islam yang mendukungi Al-Quran dan hadis sebagai pegangan. “Tuhan Manusia” amat berjaya dari segi pengutaraan nilai kehidupan, dengan membuat perbandingan yang cukup mantap dan bermakna.
Ini jelas ditekankan oleh Shahnon Ahmad dalam bukunya Kesusasteraan dan Etika Islam bahawa kita perla kembali kepada dasar status kita yang hak dan abadi dalam hubungan cita sebenar antara makhluk dengan Khaliknya, cita sebenar dalam erti kata mengetahui, mengenali, mengamali dan menghayati cara hidup yang baik.
Begitu juga tegas Fadlullah Wilmot dalam bukunya Keindahan Islam bahawa para penulis atau sasterawan yang menganut agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam usa membangkitkan kembali keagungan umat Islam. Mereka harus menjadi pemikir dan penggerak agar umat Islam bangun kembali untuk meneguhkan keimanannya.

Melalui novel ini, Faisal Tehrani membuat perbandingan yang benar dan yang salah, dengan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Justeru, sebagai pembaca, “Tuhan Manusia” membawa penilaian pembaca ke tahap pemahaman dan penelitian yang cukup intelektual tentang masalah, pegangan dan kebenaran dalam pengertian agama. Isu murtad menjadi konflik penceritaan, namun, sebab dan akibat murtad itu menjadi isu perbincangan yang paling utama dalam novel ini. Kekuatan tersebut, meletakkan “Tuhan Manusia” menyelusuri teori barat dalam arus globalisasi.
”Tuhan Manusia” mengisahkan Talha, abang kepada Ali Taqi telah murtad apabila salah penerimaan terhadap kebebasan dan makna globalisasi. Keputusan yang dibuat oleh Talha telah membuka mata fikir dan mata hati Ali Taqi mencari di mana silapnya sehingga abangnya sanggup murtad. Pertikaian tentang makna kebebasan dan globalisasi ini tercerna juga dalam prinsip hidup moden Zehra. Prinsip yang berbeza antara Zehra dan Ali Taqi menimbulkan pertelagahan ilmu yang mampu memberi pertimbangan yang lain bagi pembaca memperoleh ilmu pemodenan dan tuntutan agama.
Paling menarik, novel ”Tuhan Manusia” menjadi karya rujukan yang mampu menambah pengetahuan secara cukup tuntas tentang pemodenan, globalisasi, permasalahan dalam menilai kemajuan, kebenaran dalam tuntutan agama, kesesuaian semasa dan kejelekan barat yang sentiasa cuba hendak meruntuhkan pegangan dan kesejatian peribadi, khususnya seorang muslim.
Cogan kata ”Andai kota itu peradapan, rumah kami adalah budaya dan menurut ibu, tiang serinya adalah agama” menjadi inti atau kata kunci pengisahan dalam novel ini. Melalui kata kunci ini, Faisai Tehrani amat berjaya menghimpunkan penyataan yang kukuh, tepu dan jelas.
Bahkan, setiap penjelasannya itu menjadi fakta jitu dengan sokongan pendapat dan rujukan yang benar lagi sahih. Konsep khutbah yang diadun dengan cukup murni menjadikan ”Tuhan Manusia” sebagai karya kreatif yang tulen, bukan omongan kerana tuntutan fakta semata-mata.
Sebagai contoh, Faisal Tehrani memurnikan permasalahan ”idealisme kemajmukan” yang disadur dalam pluralisme sebagai masalah yang cukup besar kerana golongan muda tidak diberi ruang dan peluang memahaminya. Ini jelas ketika Faisal Tehrani mengemukakan hujah melalui watak Ali Taqi berdialog dengan Ustaz Mujtaba dalam halaman 17,
”Apa yang berlaku hari ini ustaz ialah kami remaja dianggap tidak bersedia untuk mengetahui atau mendalami persoalan orang dewasa, akibatnya apabila tiba masa yang penting itu, kami tidak bersedia sama sekali. Malah kami terkejut dan kalah. Cukuplah abang saya menjadi mangsa”.

Faisal Tehrani sengaja mengemukakan persoalan tentang pengertian dalam penerimaan sebuah kebebasan beragama sebagai isu yang wajar diperbincangan dengan lebih telus, khususnya tentang pluralisme. Ini terungkap dalam dialog Ustaz Mujtaba dan Ali Taqi dalam halaman 18 dan 19;
”Fahaman ini mengatakan semua agama itu memiliki hakikat kebenaran”

”Masakan semuanya benar? Islam yang monotheis itu benar, Kristian yang politheis itu pun benar, takkanlah ada akal sihat boleh menerima dua hal yang bertentangan ini”

Soal puralisme yang dianggap sebagai punca utama watak Talha murtad, menjadi soal yang utama diperkatakan oleh Faisal Tehrani. Penjelasan dilakukan dengan cukup telita dan mantap melalui dialog yang berkesan. Ini jelas pada halaman 25, halaman 26 dan halaman 27.
”Plural itu ertinya banyak. Bukan tunggal, ada jumlah tertentu. Dahulunya perkataan plural ini berkembang di Barat sebagai istilah untuk merujuk paderi Kristian yang dalam masa yang sama juga seorang pedagang. Jadi paderi itu seorang pluralis, kerana dia ada lebih dari satu kerjaya”

”Wacana pluralisme itu pula merebak dalam semua lapangan. Hari ini orang bercakap tentang pluralisme secara politik, falsafahnya, budaya dan bermacam-macam lagi. Wacana ini menarik minat orang ramai kerana orang ramai beranggapan perbezaan agama dan budaya adalah penyebab kepada bermacam-macam konflik. Jadi, kerana ada tanggapan begitu, untuk menyelesaikan masalah, orang mencadangkan semacam satu penyelesaian iaitu menerima satu keyakinan bahawa kebenaran itu bukan hak mutlak agama tertentu sahaja. Kononnya dengan keyakinan ini sahajalah konflik berdasarkan agama dapat dihindari”


”Baik, pertama adalah pluralisme itu satu toleransi. Kedua, pluralisme menegaskan wujudnya hakikat yang satu. Ketiga, pluralisme melihat hakikat yang satu itu boleh ditanggapi dengan cara yang berbeza. Dan keempat, pluralisme membawa erti hakikat itu terdiri daripada pelbagai unsur dan masing-masing terdapat dalam pelbagai agama”

Faisal Tehrani menjadikan keempat-empat elemen dalam pluralisme sebagai cambahan pengisahan dan hujahnya. Walaupun penghujahanya itu cukup teknikal sifatnya tetapi begitu bermakna untuk pembaca mendalami pemahaman tentang sebab dan akibatnya. Faisal Tehrani melakukan perbandingan yang wajar untuk memperlihatkan kesan terhadap nilai benar dan salah anggap ini. Ini terungkap dalam halaman 35 hingga 41.
”Betul tu. Islam malah menyanjung tinggi tolak ansur. Islam tidak menerima pemaksaan terhadap satu-satu pendapat. Itu bukan gaya Islam. Tambah-tambah kalau ada kekerasan fizikal. Islam menengaskan setiap manusia berhak memilih agamanya sendiri dan mazhabnya sendiri tetapi dalam masa yang sama perlu menghormati orang lain yang memilih anutan yang berlainan”

”Faham golongan pluralis ini absurd. Disinilah mereka merepek dan merapu menyatakan bahawa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang bukannya wahyu Tuhan, melainkan tafsiran-tafsiran agamawan zaman lampau...di sinilah mereka memasukkan jarun kesesatan dengan mengatakan bahawa manusia telah berkembang...maka mereka menuntut Al-Quran disesuaikan dan dikaji semula sepanjang zaman”

”...bagaimana kita nak huraikan dan terima hujah tuhan itu satu dalam masa yang sama Tuhan itu tiga? Atau lebih keliru, bagaimana kita nak menjelaskan atheisme itu benar dan dalam masa yang sama, kita mengatakan theisme juga benar?”

”...menurut mereka semua agama adalah satu komponen hakikat. Ertinya, hakikat benar dan utuh itu sedikit terpecah ke dalam agama Islam, sedikit terpecah ke dalam agama Kristian dan yang lain pula terdapat dalam agama Hindu. Jadi tidak ada agama yang sempurna..”


Faisal Tehrani berterusan menjadikan isu pluralisme sebagai punca pengisahan yang cukup dominan sebagai satu persoalan besar dan wajar difahami sedalam-dalamnya. Justeru, penjelasan demi penjelasan tentang prinsip pluralisme disadurkan dalam karyanya ini. Ada enam prinsip pluralisme pada Faisal Tehrani yang cukup mengerunkannya. Hal ini terungkap pada halaman 51 hingga halaman 58.
”Pluralisme adalah satu fahaman sesat yang berasaskan materialisme dan sekularisme”

”Kita turut menolak golongan pluralis ini kerana mereka memandang bahawa semua agama itu benar”

”Idea pluralisme ini ialah satu pemaksaan sebetulnya terhadap umat manusia melalui satu penyatuan agama dengan format ciptaan mereka sendiri”

”Kaum yang mencipta idea pluralisme ini percaya bila tak ada sesiapa yang berhak menyatakan itu benar dan ini salah, maka manusia takkan ada perbezaan lagi dan boleh bersatu di bawah penghayatan yang seragam”

”Kerja golongan pluralis ini ialah untuk mengaburkan identiti manusia”

”Sebenarnya gerakan pluralisme ini ialah gerakan ideologi Barat yang mahu mendominasikan budaya dan kehidupan manusia”

Bagi memantap lagi pemahaman tentang pluralisme ini, Faisal Tehrani memurnikan karyanya dengan mengaitkan tokoh atau antara pelopor pluralisme. Tentu sahaja, fakta ini merupakan satu ilmu yang barangkali tidak mampu kita peroleh melalui bacaan karya kreatif. Kalau sengaja untuk membaca buku yang khusus, kemungkinan maklumat atau ilmu tentang hal ini tidak kita ketahui. Faisal Tehrani seakan memudahkan lagi pemahaman kita tentang persoalan ini. Penjelasannya ini terungkap pada halaman 63 hingga halaman 65.
”John Hick inilah yang memperkenalkan semula idea pluralisme ini di dunia Barat. Baiklah, begini, menurut John Hick, keyakinan manusia terhadap agama ada tiga jenis. Yang pertama dia namakan eksklusivisme, iaitu keyakinan yang hanya satu agama sahaja memiliki muatan kebenaran”


”Kedua menurut Hick terdapat keyakinan manusia terhadap agama yang berbentuk inklusivisme”

”Hick menyarankan supaya diperakukan kebenran dalam semua agama dengan menggabungkannya bagaikan satu agama baru yang dinamakan pluralisme”

”Pluralisme ini pula terbahagi dua iaitu pluralisme eksternal agama, iaitu kepercayaan bahawa semua agama yang ada itu benar dan pluralisme internal agama iaitu perakuan atau keyakinan bahawa semua mazhab dalam sesebuah agama itu benar dengan alasan yang ada hanyalah perbezaan penafsiran”

Soal Islam liberal juga disentuh oleh Faisal Tehrani sebagai satu masalah yang memungkinkan kejadian murtad. Agama dianggap urusan peribadi atau soal personal. Idea sesat makin berleluasa. Bahkan, institusi keluarga Melayu telah runtuh, nilai tradisionalnya diganti dengan nilai sekular. Rempuhan globalisasi dianggap mengancam kepupusan Melayu Islam. Hal ini terungkap pada halaman 24;
”Mereka rasa lebih moden, lebih progresif. Islam pula selama ini pun telah dimomokkan sebagai agama konservatif, ortodok, mengekang hak asasi, anti kemajuan dan pembangunan dan tak kurang pula yang mengaitkan Islam dengan terorisme”

Begitu juga dalam soal murtad. Faisal Tehrani membuat penjelasan yang cukup rinci tentang persoalan dan penyebab murtad. Ini terungkap cukup nyata pada halaman 128. Setiap penyataan atau hujahnya dihuraikan dengan penuh tanggungjawab bermula halaman 129 hingga halaman 133.
”Ada empat perkara asas yang menyebabkan murtad. Pertamanya ahila kerana kepercayaan, murtad iktiqadi namanya. Kedua murtad qawli iaitu dilakukan dengan perkataan. Seterusnya ada murtad fi’il yang kita katakan murtad disebabkan perbuatan. Sementara yang terakhir ialah murtad kerana meninggalkan sesuatu”
Paling menarik Faisal Tehrani membuat kesimpulan bahawa kelemahan itu terjadi kerana disebabkan orang Islam sendiri. Walaupun penghujahan dan persoalannya berligar tentang agama, pluralisme dan globalisasi, Faisal Tehrani meletakkan punca utama masih bersandarkan kepada nilai diri manusia yang mengakui Islam sebagai pegangannya. Hal ini Faisal Tehrani ungkapkan melalui halaman 304 hingga halaman 305 dengan menyenaraikan bahawa ada tiga penyebabnya iaitu;
Pertamanya, orang Islam lemah dalam urusan ilmu, kerana mereka meninggalkan sumber-sumber ilmu itu sendiri. Aibatnya sesetengah ibadat yang punya falsafah esoterik yang emndalam seperti Umrah dan Haji ini tidak dapat dihayati sebagai penjana muhasabah, motivasi dan kekuatan dalam kalangan umat Islam. Keduanya, kemunduran umat Islam ini diburukkan oleh gerakan dari dalam Islam sendiri (yang mungkin ditaja musuh Islam) dengan menjadikan Islam sebuah agama yang sempit dan tidak lagi berkilau seperti pual ultra puritan. Ini dengan sendirinya menyuburkan kelompok liberalis.
Ketiganya dilihat dari luar. Islam hanyalah agama upacara yang tidak kemilau. Pada hal Islan adalah sebuah agama yang melibatkan semua ahli masyarakat. Sedangkan Islam penuh dengan prinsip seperti amal makruf nahi mungkar yang membolehkan Islam berdepan dengan apa juga rintangan, khususnya globalisasi. Sesungguhnya, membaca ”Tuhan Manusia” bukan sahaja menikmati sebuah karya sastera yang cukup murni tetapi juga penuh nilai ilmu yang membuka mata fikir dengan penuh kesedaran dan keinsafan.

GETUS FIKIR 2

Kehidupan yang kita lalui ini sebenarnya terlalu banyak ceritanya. Berlainan orang berbeza juga pemahamannya tentang hidup. Ada kehidupan yang ditunjangi kehendak hidup itu semata-mata. Ada juga kehidupan yang terlalu menjauhkan makna kehidupan tanpa menilai untuk apa hidup atau hidup untuk apa. Sesetengah orang melihat kehidupan sebagai satu perkebunan yang nanti akan memberi hasil di perjalanan yang lain. Tidak kurang juga menjadikan kehidupan ini jalan pintas mencari dan membina kemasyhuran. Akhirnya, persoalan ini akan berlegar-legar dalam skop “kehidupan” yang seadanya.
Dalam keluaran yang lalu banyak sudah kita bincangkan mengapa kita perlu berfikir dengan setiap situasi yang berlaku kepada diri kita dan juga kesannya kepada orang lain. Ini semua salah satu elemen yang utama mencorakkan pemaknaan kehidupan kita. Elemen ini berkaitan dan menjadi rangkaian yang akan saling ikat mengikat antara satu sama lain. Ini semua berlaku tanpa kita sedari. Kalau pun sedar, kita langsung tidak mempedulikannya kerana proses ini berterusan dari semasa ke semasa.
Keberterusan inilah yang harus kita hargai dan kita murnikan dengan segala kudrat kita sama ada dari segi daya fikir atau sosial kita. Menghargainya bukan hanya dengan memberi sokongan tetapi juga pengorbanan. Kita menjadi sedih apabila kita melihat orang dalam kesusahan. Itu daya fikir kita. Tapi apa tindakan yang boleh kita lakukan demi membantu orang dalam kesusahan tersebut? Sekurang-kurangnya membantu kita meredakan kesedihan kita.
Begitu juga dengan memurnikan keadaan yang sedemikian. Apakah sekadar dengan melontarkan senyuman semata-mata? Sedangkan kita sesama kita sewajarnya mendorong dan memberi inspirasi yang tidak berbelah bagi, selagi sesuatu yang kita kerjakan adalah demi kebaikan bersama. Bahkan, telah kita bincang banyak kali bahawa, seintim mungkin kita mencari persamaan dan sedaya mungkin kita meminggirkan perbezaan.
Kita tidak mampu menghurai mengapa kita mampu dan mahu membuat perkara tersebut tetapi tidak bagi seseorang yang lain. Begitu juga sebaliknya, kita hairan dan kadang-kadang menjadi prejudis apabila seseorang yang lain mampu dan mahu membuat sesuatu sedangkan kita tidak. Hal-hal seperti ini ada kalanya menjadi kita melihat hanya dalam lingkaran sama ada daya fikir atau daya tindak kita sahaja. Bagi kita apa yang orang lain lakukan adalah tidak betul.
Justeru timbul “pemikiran” kita yang tidak berfokus dan cuba mencari sesuatu yang lebih mementingkan nilai kita berbanding nilai bersama. Memang kita perlu akui ada kalanya tidak mudah menerima sesuatu yang baru serta perubahan yang mendadak. Tetapi, jalan lain ke arah memurnikan keadaan ini dapat dicapai seandainya kita mengutamakan “pemikiran” yang mampu mendorong ke arah tersebut. Apa pun tindak tanduk kita, pemulanya adalah cara kita berfikir.
Kalau kita berfikir untuk kebaikan pasti hasilnya begitu juga. Hal ini pun sudah kita sentuh dalam keluaran yang lepas-lepas. Namun sekadar memugar kembali ingatan tentang betapa pentingnya kita berfikir dalam konteks yang harmoni agar kesan pemikiran kita mampu mencetus daya tindak yang mendorong orang lain juga mahu berfikir dan bertindak dengan sebaiknya. Konflik dan pertelagahan sebagai elemen kehidupan sebenarnya baik kalau di nilai dari segi positifnya. Cuma sejauh mana kita mahu menjadikan konflik dan pertelagahan sebagai pembuka jalan baru kita mencapai kehendak serta tuntutan bersama, itu yang perlu difikirkan sebaik mungkin.
Keadaan seperti itulah yang mematangkan kita dengan menjadikan kita berfikir dengan lebih baik, bertindak pun lebih baik dan tujuan yang kita hendak capai pun bertujuan baik. Mari kita sama-sama menghayati ungkapan ini iaitu “Insan yang berfikiran tinggi, gemar berkata tentang ilmu, insan yang berfikiran sederhana gemar berkata tentang peristiwa dan insan berfikiran rendah gemar berkata tentang insan lain. Jadi, kita harus berada di tahap mana? Terpulang kepada diri kita sendiri.

CERPEN

MEIOSIS

Perjalanan pulang petang itu penuh desir bisik angin yang mengiring kuntum bunga daun yang berjatuhan. Satu persatu membaringkan diri bagai menjamah janji pada dasar ulit bumi. Bukan secara mendadak. Tetapi cukup teratur. Di alun-alun dengan belai yang manja. Sesekali terdengar desus resah menerpa kerana asyik yang memuncak. Tetapi bukan paksaan, bukan. Semuanya berdasarkan kerelaan dan kesungguhan untuk mengecapi dengan penuh murni agar kenikmatan yang dikurniakan oleh-Nya wajar disyukuri.
Perhitungan yang bermain di dalam kepalanya semakin menemui nekad. Mahu atau tidak, bukan lagi persoalan. Jawapan harus dicari. Bukan untuk menentang tetapi untuk membuktikan bahawa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan semua. Bukan untuk kepentingan diri. Semuanya demi kebaikan bersama. Baginya, sudah acap kali jalan-jalan ini dilaluinya dengan seribu suka dan duka. Semuanya mengajar pengertian alam. Antara kemahuan dan kehendak. Juga tuntutan dan kemampuan. Sesekali, tersadung oleh hambatan kepercayaan. Sesekali tergelincir oleh kelekaan. Semuanya dihargai. Semuanya di mengertikannya dengan hasrat dan cita-cita.
Bahkan kesediaannya mengecapi rezeki dan merelakan pertemuan yang menjalinkan nilai sebuah persahabatan di antara mereka, seakan menjadikannya lebih memahami, bahawa ruang kehidupan ini perlu dipenuhi dengan segala kemahuan bersama. Bukan hanya kepentingan diri. Baginya, tidak rugi mempunyai kehidupan sekalipun terisi liku yang melukakan seandainya kehidupan itu dimeriahkan dengan perkongsian yang harmoni berbanding dengan usaha menggadaikan kehidupan semata-mata kerana mengisi sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Itu prinsip yang dipertahankan olehnya.
“Sudahlah, mungkin cubaan untuk kita. Percayalah, semua kejadian ini hanya Dia yang mengetahui”
Hanya ungkapan itu yang termampu diluahkannya, dalam desak yang semakin menghimpit keputusannya. Walaupun belum diputuskan apakah jalan yang terbaik untuknya, tetapi kesan dan impaknya sudah cukup terasa. Baginya, kalah atau menang bukan soalnya tetapi baginya ini soal prinsip. Soal perjuangan yang murni lagi suci. Sesiapa pun, baginya berhak menyatakan hasrat, tetapi pegangan kepada yang Hak harus didahulukan. Baginya tidak ada penyesuaian yang boleh memusnahkan yang hak. Apatah lagi yang melibatkan hukum.
“Kamu kena bijak mentafsir. Bukan dibuai dengan tanggapan semata-mata. Kamu perlu meneliti, bukan mengikut secara membuta tuli”

KALAU LAH

Kalau lah...
Ada sejuta ringgit akan kita adakan seminar besar tentang pujangga
Kalau lah...
Ada seribu ringgit akan kita adakan pertemuan mesra mengisi masa
Kalau lah...
Ada seratus ringgit akan kita duduk semeja bercerita rasa
Kalau lah...
Ada seringgit cuma akan kita pandang ke luar jendela mengutip mimpi
Kalau tidak punya apa apakah kita termenaung saja?
Kalau lah...

Monday, June 16, 2008

SUARA

SASTERA SARAWAK PERLU PERUBAHAN ?

oleh: Jaafar Haji Hamdan

Perkembangan sastera masa kini amat dipengaruhi oleh keadaan dunia yang berorentasikan teknologi maklumat. Sastera perlu meletakkan dirinya dalam kelompok arus komunikasi yang didominasikan oleh teknologi maklumat. Sekiranya sastera masih selesa bertunjangkan pada akar dirinya maka sastera akan mengalami satu proses peralihan yang amat perlahan dan mungkin tidak lagi dipedulikan serta tertinggal mencari arah tujunya.
Aspek ini bukan sahaja perlu dilihat dari segi kegiatan sastera semata-mata tetapi juga dari segi penghasilan karya sastera. Dalam konteks negeri Sarawak, kegiatan sastera begitu terserlah akhir-akhir ini dengan kejayaan bengkel penulisan yang diadakan mampu melahirkan penulis muda yang cukup berbakat dalam pelbagai genre serta pelbagai kegiatan yang telah dijalankan secara menyeluruh dan terancang. Bahkan tahun 2002 juga menjadi sejarah yang cukup bermakna buat negeri Sarawak apabila penulis Sarawak memenangi Hadiah Sastera Perdana.
Namun demikian, sastera Sarawak memerlukan pembinaan serta perancangan yang berterusan agar mampu mengiringi tuntutan semasa. Kejayaan yang telah diperolehi hendaklah dijadikan satu cabaran yang akan mengundang lebih daya fikir setiap warga sastera di Sarawak untuk lebih berani ke depan dengan idea-idea baru. Ini bermaksud setiap karyawan sama ada yang sedia mapan atau karyawan muda perlu bersatu dan saling bantu membantu menyusun atur satu usaha bersama memperkembangkan sastera di Sarawak.
Justeru, sastera Sarawak perlu melakukan perubahan, selaras dengan perkembangan semasa. Perubahan ini juga perlu mengiringi hasrat kerajaan yang menginginkan sebuah negara yang masyarakatnya maju dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya dan seterusnya sains dan teknologi. Untuk mencapai aspirasi muluk ini, salah satu pra-syaratnya ialah perlu mewujudkan budaya fikir di kalangan masyarakat.
Dalam sejarah tamadun bangsa-bangsa yang pernah mencapai zaman kegemilangan mereka, jelas terbukti mereka mengamalkan penghayatan budaya fikir yang tinggi. Contohnya tamadun Yunani yang unggul kerana ketinggian daya intelek dan ketulenan pemikiran mereka yang mengkagumkan. Nama-nama besar seperti Aristotle, Socrates, Pluto dan Pythagoras tetap harum sehingga ke hari ini.
Begitu juga dengan tamadun Islam yang menghasilkan gagasan-gagagsan ilmu yang asli dalam pelbagai bidang daripada agama, politik, sosial, undang-undang, perubatan dan sains. Para pemikir besar islam seperti Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi dan beberapa lagi nama besar telah memberi sinar yang amat berguna kepada dunia hari ini.
Mungkin agak keterlaluan sekiranya mengharapkan di Sarawak akan lahir pemikir besar khususnya dalam sastera seperti Dato A. Samad Said, tetapi tidak juga mustahil ia boleh berlaku. Di Sarawak nama-nama seperti Dr. Adi Badiozaman, Awangku Merali, Jong Chan Lai, Saie Dris, Jais Sahok, Jeniri Amir, Awang Azman Awang Pawi, Hazami Jahari, Abang Patdeli Abang Muhi ( sekadar menyebut beberapa nama ) bukan lagi asing dalam dunia kepenulisan sama ada di peringkat negeri mahu pun kebangsaan.
Mereka mempunyai bukan sahaja kehebatan berkarya, berhujah dan menyuarakan pendapat tetapi juga berpotensi memikirkan rentak yang paling sesuai untuk menarikan sastera Sarawak dalam arus kepesatan sains dan teknologi ini. Hakikatnya, penulis baru/muda akan mencontohi penulis yang sedia mapan. Sekiranya penulis sedia mapan masih bertakuk di lingkaran yang biasa maka penulis baru/muda juga akan terkepung dalam lingkaran yang sama.
Ini penting bagi menyediakan golongan karyawan pelapis dengan irama yang sesuai agar tarian mereka tidak akan canggung sewaktu melahirkan karya yang tahapnya memenuhi kehendak semasa, kerana sastera Sarawak juga menjanjikan satu persaingan yang cukup hebat dengan kemunculan penulis pertengahan dan baru yang mempunyai daya kepenulisan yang amat berpotensi menerobosi kehebatan penulis mapan yang sedia ada.
Nama-nama seperti Abizai Abi, Jaya Ramba, Dahiri Saini, Rosani Hiplee, Abdul Malek Bedu, Khatem Ariffin, Buang Haji Omar, Radzemah Bolhassan, Sriwati Labot ( sekaadar menyebut beberapa nama ) begitu terserlah dan mula meletakkan diri serta mengisi ruangan sastera kebangsaan. Karya-karya mereka menampakkan kematangan, menyerlah kewibawaan dan telah membina kejatian diri mereka dalam penulisan
Tidak dinafikan kewujudan “Wadah Bahasa dan Sastera” serta “Yang Indah Itu Bahasa” dan juga ‘Jendela Sarawak” telah membuka horizon sastera Sarawak dengan lebih luas, lebih menyeluruh dan lebih tersebar bagi masyarakat mengenali sastera Sarawak. Di samping menjadi taruhan bagi penulis Sarawak memgembang bakat dan mengetengahkan diri dalam dunia penulisan sastera di Sarawak.

Perubahan yang dituntut dalam konteks sastera Sarawak perlu dilakukan kerana proses perubahan adalah sesuatu yang tidak boleh dielak. Ini bukan sahaja melibatkan proses pengubahsuaian tetapi juga proses pembinaan yang berterusan terhadap nilai sastera itu sendiri. Perubahan juga perlu dilakukan bagi mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan karyawan agar persaingan itu nanti mampu melahirkan karya yang besar sifatnya.
Perlu diingatkan bahawa perubahan ini bukan sahaja perlu dilakukan oleh individu penulis semata-mata tetapi juga oleh kumpulan dan khalayak sastera. Sesebuah kumpulan yang dibentuk khususnya dalam kelompok penggiat sastera perlu menyemai rasa tanggungjawab membantu sesama mereka bagi mempertingkatkan paradigma pemikiran secara lebih telus dan terbuka. Khalayak sastera juga perlu bijak memilih bahan yang sesuai, bermanfaat dan berguna unuk dibaca, dirujuk dan dihayati.
Perubahan bukanlah seseuatu yang semula jadi. Ia perlu dihadapi. Ia tidak berlaku dengan sendiri. Ia harus diterima dan dijadikan sebagai satu keperluan. Perubahan tidak dapat ditentang. Menyedari hakikat ini, perubahan terhadap sastera Sarawak perlu ditangani oleh setiap karyawan sekiranya mahu melihat sastera Sarawak berkembang dengan baik.
Tidak dinafikan sesuatu perubahan akan mengundang pelbagai tafsiran dan andaian. Perubahan adalah relatif. Terpulang kepada setiap individu karyawan, peminat dan kumpulan sastera menentukan corak sasteranya, asalkan tidak terkeluar daripada norma-norma kesusasteraan yang menjadi santapan sahsiah dan minda masyarakat. Ini bermakna setiap karyawan perlu menjadi sesuatu perubahan itu sebagai asas membina nilai dirinya dalam penulisannya.

Seseorang karyawan perlu melakukan perubahan kognitif bagi membina daya fikir yang lebih teransang untuk menerima pelbagai maklumat yang kemudiannya disaring untuk dijadikan ilham dan seterusnya bahan karya bagi tatapan khalayak sastera. Kemudian seseorang karyawan perlu juga melakukan perubahan afektif dengan membina rangkaian kerjasama dengan karyawan lain bagi berbincang, beertukar-tukar pendapat dan berkongsi idea sama ada dalam konteks penghasilan karya atau pun menjalankan kegiatan sastera.
Yang paling penting seseorang karyawan perlu melakukan perubahan konatif dengan mengambil kira ilham yang dicerna dan karya yang dihasilkan adalah untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang manusia untuk manusia bagi menyatakan sesuatu yang baik tetap baik dan sesuatu yang tidak baik perlu diperbetulkan. Penekanan ini juga perlu disalurkan dalam hubungan sesama karyawan agar mencapai kata sepakat yang pasti mengeratkan ikatan kepenulisan sesama mereka.
Sebagai seorang karyawan yang merupakan seorang pemikir, perlu percaya bahawa perubahan yang dilakukan adalah selaras dengan perkembangan semasa, yakin bahawa perubahan sebagai satu proses revolusi diri untuk lebih ke depan dari segi pemikiran serta mahir untuk bertindak atau mengambil langkah--langkah untuk berubah agar karya yang dilahirkan sesuai dengan kehendak masyarakat masa kini.
Kemahiran dan keyakinan untuk melakukan perubahan terhadap karya atau menjalankan sesuatu kegiatan sastera boleh dipelajari dari semasa ke semasa dengan menilai setiap yang dihasilkan, bahkan mampu dikongsikan bersama orang lain bagi menetukan kaedah dan pendekatan ang paling sesuai.
Sebagai contoh hasil karya yang dihasilkan perlu menitik beratkan isu semasa yang dianggap remeh, tetapi diwarni dengan nilai estetika yang tinggi, pasti akan menarik minat pembaca termasuk menggunakan istilah atau diksi yang segar (baru) Apa pun, yang diharap daripada setiap perubahan yang dilakukan mampu membawa perubahan persekitaran sastera itu sendiri khususnya sastera di Sarawak .
Mungkin masyarakat tidak lagi memperlecehkan sastera sekiranya perubahan yang dilakukan menampakkan tautan yang cukup erat dengan keciciran sosial masa kini. Di samping itu perubahan yang dilakukan terhadap sastera akan memberi nafas baru kepada sastera dengan bertambahnya khalayak sastera daripada mereka yang menguasai pelbagai bidang kemahiran lain.
Mungkin juga tanggapan awal ini mampu menjadi asas untuk dihayati dan direnungkan bersama demi mempertingkatkan kesusasteraan Sarawak dan dalam kesempatan lain, amat dituntut agar ada di kalangan mereka yang lebih berpengaruhi dalam sastera Sarawak untuk tampil bersama melihat dan mengutarakan idea bagi menangani perubahan sastera Sarawak dengan lebih terperinci dan kajian yang rapi perlu dijalankan.

Saturday, June 14, 2008

Tafsiran

MEMBINA NILAI POTENSI DIRI
DALAM NOVEL KANAK-KANAK A. SAMAD SAID
oleh: Ja’afar Haji Hamdan

“Perbezaan di antara manusia “biasa” dan manusia “genius” bukannya terletak pada gen, tetapi terletak pada diri manusia. Menurut pakar neurosains, manusia “biasa” dan manusia “genius” berbeza dari segi sejauh mana mereka berjaya menggunakan potensi otak secara berkesan untuk mencapai sesuatu matlamat. Sekiranya kita tahu mengawal kuasa minda, kita bukan sahaja mampu menjadi manusia yang lebih pintar tetapi juga lebih matang dan bijaksana”

Dr. Azlena Zainal dan Dr. Munir Shuib
( dalam buku “Meningkatkan Potensi Minda”)

1.0 PENGENALAN

Kemahiran berfikir pada umunya adalah satu kemahiran memproses minda bagi mencapai sesuatu tujuan. Setiap tindak dan kelakuan memerlukan daya fikir menjanakan peri tindak atau peri lakunya. Sekiranya, fikiran bercelaru, maka tindakan yang diambil pun turut bercelaru sifatnya.
Ini selaras dengan kenyataan Dewey (1933) yang mengaitkan berfikir dengan perilaku. Tegasnya, kemahiran berfikir adalah suatu aktiviti mengawal, menguasai dan menyesuaikan diri pada persekitaran yang sukar. Pelbagai takrifan berkenaan kemahiran berfikir. Setiap takrifan memberi penekanan berbeza.
Sebagai contoh, Mayer (1983) menyifatkan kemahiran berfikir sebagai kemahiran pengolahan operasi mental yang merangkumi pengetahuan, pengamatan dan penghasilan sesuatu. Ia adalah sesuatu aktiviti yang terarah kepada penyelesaian sesuatu masalah. Costa (1985) pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan proses penerimaan rangsangan-rangsangan luar oleh minda melalui deria-deria.
Kalau kita meneliti pemikir besar seperti Edward de Bono, mereka mempunyai perspektif yang berbeza tentang definisi berfikir. Bagi Edward de Bono, konsep “masalah” memberi konotasi yang kurang baik. Masalah bermakna kewujudan suatu situasi atau keadaan yang sukar. Hal ini seakan menyempitkan pengertian berfikir dan seolah-olah berfikir hanya untuk menyelesaikan masalah.
Bagi Edward de Bono, berfikir bukan sekadar melibatkan penyelesaian masalah, tetapi juga melibatkan pencarian masalah dan penerokaan peluang-peluang yang baru, kemungkinan-kemungkinan baru serta penjanaan idea-idea baru. Oleh yang demikian, berfikir bagi Edward de Bono merupakan “alat” utama untuk menjana dan membina potensi diri manusia dalam usaha memenuhi persekitarannya.
Bahkan pertelagahan juga memberi dimensi dalam berfikir. Menurut Ainon dan Abdullah (2003) pemikiran kritikal iaitu berfikir secara suka bertelagah dan suka saling sangkal menyangkal yang mana mampu menjana keputusan yang baik seandainya pertelagahan tersebut disusuli dengan nilai intelektual.
Justeru, peranan membina daya fikir bukan sahaja melihat permasalahan sebagai tuntutannya tetapi juga memerlukan pelbagai dimensi yang mampu memberi dan menyumbang kepada kekuatan berfikir itu sendiri. Maka, daya fikir perlu dirangsang, diasah, dipertajam dan di cerdik pandaikan dalam korpus kehidupan untuk menilai tentang baik buruk dan betul salah.
Peranan sastera dilihat amat berkemampuan memberi rangsangan terhadap perkembangan daya fikir. Pertamanya, sastera merakam kehidupan dengan membuat penilaian tentang kehidupan dari sudut kebenaran. Kedua, sastera menjadikan kehidupan itu sebagai bahan garapan tentang makna sebenar yang dicari dalam kehidupan. Ketiga, sastera telah menyebatikan kebenaran itu sebagai yang hak dan perlu diperakukan. Lantaran itu, membaca dua buah novel kanak-kanak hasil karya A. Samad Said yang berjudul Bendera Merah Di Atas Bukit dan Jangan Ikut Jalan Ini, jelas membuka paradigma baharu dalam pengertian menjadikan sastera sebagai pemangkin membina potensi diri kanak-kanak.
Sebagaimana yang kita maklum, pengisian cuti sekolah menjadi satu perkara yang cukup menarik dan dinanti-nantikan oleh kanak-kanak. Itu pun terjadi dalam latar yang berlaku tahun 80-an dalam kedua-dua novel ini. Hal ini mungkin tidak terjadi dalam keadaan masa kini. Kanak-kanak seakan tidak mempunyai “cuti” sebagai pembinaan jati upaya berfikir secara neutral dan kreatif kerana kebanyakan kanak-kanak mengisi musim cuti sekolah mereka dengan menghadiri tuisyen atau “melekat” di depan komputer semata-mata.
Potensi inilah yang menjadi pokok perbincangan terhadap dua buah karya oleh sasterawan yang sememangnya maha dikenali dan diperakui kekuatan idea dan penceritaannya. Justeru, pembinaan nilai dalam potensi diri kanak-kanak menjadi asas untuk merangsang pembaca yang khususnya di kalangan kanak-kanak untuk berani mencuba, bersedia dengan permasalahan dan matang dalam melakukan tindakan.
Sebelum kita menyusuri perbincangan lebih lanjut tentang usaha membina nilai potensi diri yang terpancar dalam kedua-dua buah novel kanak-kanak ini, adalah lebih baik kita memperkatakan serbi sedikit tentang sinopsis kedua-dua buah novel kanak-kanak ini sebagai gambaran awal penceritaan. Walaupun secara lahiriahnya novel ini khusus kepada kanak-kanak, namun secara tersiratnya, banyak pengajaran yang boleh diambil oleh golongan ibu bapa dalam mempertingkatkan daya upaya mendidik kanak-kanak dalam konteks mesra keadaan.

2.0 BENDERA MERAH DI ATAS BUKIT

Novel Bendera Merah Di Atas Bukit merupakan novel kanak-kanak Siri Cerita Pengembara, terbitan Syarikat Buku Mahir Sdn. Bhd. Pada tahun 1986 yang mempunyai 75 halaman. Secara umumnya, konsep penceritaan berupa cerita-cerita pengembaraan yang dilalui oleh kanak-kanak dalam usaha membina upaya dan potensi diri mereka.
Kisah bermula dengan pertelagahan pendapat antara Majid dan Yahaya. Perancangan asal Majid, hendak bersampan di sungai dan Yahaya merancang untuk menyiasat pondok kosong. Masing-masing memberi pendapat tentang nilai dan keseronokan apabila melaksanakan kegiatan tersebut. Walaupun demikian, kedua-dua sekawan ini bersetuju agar Abu, yang mereka akui sebagai ketua untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan bagi mengisi cuti musim cuti mereka kali ini.
Apabila kedua-dua sekawan itu mengemukakan cadangan mereka kepada Abu, secara murni Abu menyelesaikan masalah tersebut dengan mencadangkan agar mereka ke Tanjung Karang untuk berziarah ke rumah sahabat Abu yang bernama Rasyid. Alasan Abu, agar mereka boleh belajar tentang cara kehidupan orang di tempat lain.
Namun, perancangan asal mereka untuk berkunjung ke rumah Rasyid di Tanjung Karang tidak menjadi kenyataan setelah Abu mengambil keputusan menyiasat kes kecurian yang berlaku di kampung mereka. Cadangan Abu itu mendapat sokongan daripada kawan-kawannya. Hal tersebut menjadi isi cerita semakin membulat dan membesar dalam usaha mereka menyelesaikannya
Apa yang menarik dalam novel ini adalah, cadangan asal Majid dan Yahaya untuk bersampan di sungai serta menyiasat pondok kosong dilaksanakan. Episod demi episod tersebut membawa penceritaan yang menggugah rasa pembaca mencari penyelesaian. Seakan pembaca turut serta dalam penyiasatan tersebut. Mencari dan meneka. Menilai dan meneliti.
Secara psikologinya, pembaca khususnya kanak-kanak terbawa-bawa dalam alam penyiasatan mereka. Abu dan kawan-kawannya mula mencari punca, perkara yang aneh berlaku di kampung dan kehadiran orang asing di kampung menjadi penilaian dan penelitian mereka. Adegan penyiasatan mereka menjadi cukup menarik dengan penggunaan bahasa yang mudah dan sesuai dengan aras bahasa kanak-kanak.
Unsur suspens, perasaan luar jangka dan penyelesaian penceritaannya menjadikan pembaca agak terbuai dengan konflik diri kerana adanya timbul teka teki siapakah yang melakukan kecurian di kampung Abu. Akhirnya pembaca dibawa menemui jawapan yang tidak dapat dijangkakan oleh pembaca secara langsung. Hal ini menimbulkan kepuasan membaca cerita penyiasatan kanak-kanak.

3.0 JANGAN IKUT JALAN INI

Novel “Jangan Ikut Jalan Ini” seakan kesinambungan kepada cerita “Bendera Merah Di Atas Bukit”. Novel yang juga menjadi salah satu pengisahan dalam Siri Cerita Pengembara, terbitan Syarikat Buku Mahir Sdn. Bhd ini di terbit pada tahun 1987 ini mempunyai 67 halaman. Persamaan watak, bentuk cerita dan fokus pengisahan turut mengisi latar bagi musim cuti sekolah. Justeru, “Jangan Ikut Jalan Ini” merupakan novel kanak-kanak yang turut memaparkan kegiatan dilakukan waktu cuti sekolah.
Namun, dalam novel ini Abu dan kawan-kawannya membuat pengembaraan yang lebih berani dan mencabar. Pertama, tempat yang mereka cuba terokai adalah tempat asing atau bukan tempat mereka sendiri. Kedua, mereka terpaksa berdepan dengan orang dewasa untuk memenuhi kehendak mereka iaitu Wak Salim bagi menyatakan hasrat mereka dan yang ketiga, mereka sanggup mengharungi perjalanan pengembaraan mereka walaupun jelas menerima amaran awal.
Cadangan asal mereka untuk ke Pertak mengikut Wak Salim dengan hasrat melihat pemuda pemudi belajar seni, kerana kononnya di situ ada yang belajar drama, menjahit, menari dan sebagainya bertukar tujuan. Mereka memutuskan untuk mengembara melihat air terjun. Namun, dalam perjalanan mereka untuk ke temapt air terjun, mereka menemui pelbagai halangan. Halangan demi halangan inilah menjadi inti cerita pengembaraan mereka kali ini.
Halangan pertama yang mereka terpaksa tempuhi untuk ke tempat air terjun nanti adalah wujudnya orang gila. Namun, Abu sebagai ketua kumpulan teruja untuk mengetahui tentang orang gila tersebut. Lantas mereka membuat keputusan untuk berdepan dengan keadaan berkenaan. Halangan kedua pula, semasa mereka dalam perjalanan ke tempat air terjun ada dua kejadian yang menyebabkan mereka membatalkan hasrat mereka untuk meneruskan perjalanan ke tempat air terjun tersebut.
Pertama, Esah telah tergelincir ketika melalui batu dan kakinya berdarah. Kedua sewaktu mereka berhenti rehat, muncul bebayang budak yang tidak diketahui datangnya. Ketika mereka asyik mengejar budak berkenaan, bekal mereka pula yang dicuri. Melihat kejadian kaki Esah berdarah dan bekal mereka telah dicuri, mereka mengambil keputusan kembali ke rumah.
Keesokkan harinya, mereka meneruskan usaha untuk ke tempat air terjun. Dalam perjalanan tersebut, mereka menemui kata-kata amaran yang tertulis pada sebuah batu besar. Kata-kata amaran “Jangan Ikut Jalan Ini” membuat Abu dan kawan-kawwannya semakin bersemangat untuk meneroka dan mencari jawapan tentang tempat tersebut.
Dalam usaha mereka meneruskan perjalanan mereka, Abu dan kawan-kawannya menemui sebuah rumah besar yang kosong. Ada pondok kecil bersebelahannya. Keadaan tersebut semakin menaikkan semangat mereka. Akhirnya mereka bersetuju untuk menyiasat tentang rumah besar dan pondok kecil itu. Akhirnya mereka menemui dan menangkap budak yang mencuri bekal mereka tempoh hari.
Penemuan Rosli, budak yang mencuri bekal mereka telah mencetuskan satu pengisahan lain. Rosli yang tiada lagi mempunyai ibu bapa, hanya tinggal dengan datuknya. Kehidupan yang daif Rosli dan datuknya telah menginsafkan Abu dan kawan-kawannya. Pelawaan datuk Rosli kepada mereka untuk makan tengah hari bersama disambut mesra oleh Abu dan kawan-kawannya. Di samping itu datuk Rosli bercerita tentang tempat berkenaan.
Kesan pertemuan itu telah membuka hati Abu dan kawan-kawannya untuk membantu Rosli dan datuknya. Walaupun pengembaraan mereka kali ini untuk melihat air terjun tidak kesampaian, namun Abu dan kawan-kawannya merasakan bahawa pengalaman mengetahui tentang kesusahan dan kepayahan menjadikan mereka lebih matang. Inilah mesej paling besar dalam “Jangan Ikut Jalan Ini”

4.0 MEMBINA NILAI POTENSI DIRI

Dalam usaha membina nilai potensi diri, seseorang memerlukan kekuatan dari segi mental, fizikal, emosi dan spiritual. Kekuatan mental terjana melalui kemahiran berfikir iaitu ilmu. Hal ini paling asas. Kekuatan fizikal pula memerlukan badan dan fikiran yang sihat. Kekuatan emosi terpupuk melalui kematangan menilai dan kekuatan spiritual tersemai dengan nilai kepercayaan.
Keempat-empat elemen yang mendasari atau mendukung nilai potensi diri ini, wujud melalui psikologi sosial, konsep kendiri, pembentukan sikap dan pemikiran positif. Keempat-empat elemen ini melingkari nilai potensi berdasarkan daya upaya individu itu sendiri. Terpulang kepada individu menjadikan dirinya sebagai apa.
Melalui penelitian ini, kita cuba menjadikan karya sastera sebagai satu proses rangsangan minda kepada pembaca bagi menimbulkan kesan positif dan seterusnya membina nilai potensi diri pembaca. Kesan tersebut sudah tentu memberi pulangan berguna sebagai seorang pembaca, selaras dengan peranan sastera yang memanusiakan manusia.

4.1 Psikologi Sosial

Psikologi sosial menumpukan perhatian terhadap tingkah laku sosial manusia. Tumpuan utamanya adalah untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bertingkah laku, berfikir dan merasakan di dalam situasi yang melibatkan kehadiran orang lain sama ada secara nyata ataupun secara simbolik. Menurut Albrecht (1987) psikologi sosial ialah suatu bidang yang cuba memahami dan menerangkan bagaimana fikiran, perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh jangkauan, khayalan ataupun kehadiran orang lain bersamanya..
Kesan ini jelas terpapar dalam dialog antara Rukiah, Yahaya dan Majid dalam halaman dua, novel “Bendera Merah Di Atas Bukit”. Pertikaian tentang jangkauan dan khayalan menimbulkan suatu perbahasan tentang kebiasaan yang mungkin mempunyai keluarbiasaannya. Perhatikan dialog tersebut;

“Buat apa?” Rukiah pernah membantah
“Kita tengok keadaan sungai” jawab Majid
“Macam kita tak pernah tahu tentang sungai pula,” kata Yahaya pula
“Memang kita tahu tapi setakat mana? Kita tak tahu apa sebenarnya ada disekelilingnya. Kita hendak tahu semua itu. Lagi pula kita nak biasakan berjiwa pengembara sedikit,” kata Majid

(Bendera Merah Di Atas Bukit, halaman 2)

4.2 Konsep kendiri

Konsep kendiri ialah gambaran sikap, kepercayaan, nilai, keinginan, tanggapan dan harga diri. Ia penting dalam menentukan personaliti seseorang. Ini penting kerana konsep kendiri yang positif atau negatif tidak terbentuk secara warisan. Menurut Worchel (2000) kepercayaan yang dibentuk sejak kecil adalah manifestasi zahir seseorang individu itu apabila ia dewasa kelak.
Azizi (2005) juga menegaskan bahawa Rogers menjelaskan bahawa konsep kendiri bermaksud definisi diri yang kita berikan kepada diri kita secara sedar apabila menggunakan perkataan saya, iaitu ia adalah suatu gambaran persepsi kendiri yang tersusun serta dapat dibawa ke peringkat sedar. Pembawan ini termasuklah kita berdepan dengan individu lain dalam memutuskan kehendak bersama.
Berdasarkan kedua-dua kenyataan tersebut, jelas bahawa konsep kendiri bukan sahaja melihat upaya dirinya tetapi juga menjadikan persekitarannya sebagai dorongan dan sokongan mempertingkatkan nilai konsep itu sendiri. Ini jelas dipaparkan oleh A. Samad Said dalam novel kanak-kanaknya “Jangan Ikut Jalan Ini”. Perhatikan penceritaan dan dialog tersebut;
“Jadi, kita mesti selidik sendiri,” kata Majid
“Saya setuju. Jangan lengah-lengah lagi. Kalau sesat ada kompas ni,” kata Yahaya.

Seperti biasa Abu tidak akan puas hati dengan mereka berkata setuju sahaja. Dia ingin melihat tangan yang diangkat sendiri. Dia menyuruh mereka mengangkat tangan tanda setuju. Majid dan Yahaya mengangkatnya penuh yakin. Munir, Rukiah dan Esah mengangkat perlahan-lahan, kemudian lurus tangannya. Cuma Zaitun yang masih ragu-ragu, tetapi akhirnya mengaangkat tangan separuh bengkok.

“Kalau gitu kita ikut jalan penuh semak,” kata Abu, mula bangun.

Kawan-kawan lain pun kemudiaannya bangun berpandangan sesama sendiri, ada yang yakin, ada yang ragu-ragu. Munir sendiri lebih ragu-ragu, walaupun dia selalu pergi ke tempat air terjun itu bersama kawan-kawannya. Tetapi di dalam kumpulan Abu ini dia akan jadi pemandunya, dan dia juga yang akan menjadi ketua nombor dua. Sebagai ketua, dia mesti menjadi teladan – dia mesti berani dahulu. Dia pun menegakkan badannya, membesarkan sedikit dadanya.
(Jangan Ikut Jalan Ini, halaman 36-37)


4.3 Pembentukan Sikap

Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui pengamatan, pendengaran dan pengalaman. Dengan kata lain, sikap adalah tindakan dan tingkah laku diri berlandaskan cara fikir seseorang individu. Dua orang yang mempunyai cara fikir yang berbeza akan bertindak balas secara berbeza juga terhadap sesuatu peistiwa atau persekitaran. Cara fikir merubah tingkah laku seseorang dan mempengaruhi sikap seseorang. Cara fikir sebenarnya dipelajari dan ditiru.
Pada umumnya, para sarjana bersetuju bahawa sikap merupakan faktor penting dalam menentukan kejayaan seseorang dalam kehidupannya. Menurut Brecht (1996) pembentukan sikap berdasarkan kehendak yang wujud dalam minda yang lazimnya berupa angan-angan dan impian. Angan-angan dan impian ini akan bertukar menjadi bentuk aspirasi, cita-cita, niat dan wawasan apabila disertai oleh keazaman mencapai atau memperoleh sesuatu. Keberanian itu perlu kerana ia adalah pendorong kepada perubahan tingkah laku.
Hal ini juga digambarkan oleh A. Samad Said dalam novel kanak-kanaknya “Bendera Merah Di Atas Bukit” dan “Jangan Ikut Jalan Ini”. A. Samad Samad menyedari bahawa pembentukan sikap dalam watak kanak-kanak dalam kedua-dua novel ini, ditekuni melalui nilai angan-angan yang kemudiannya diterjemahkan menjadi cita-cita. Perhatikan dialog dan penceritaan yang mengemukakan nilai pembentukan sifat.
“Kita tak mau seronok,” kata Yahaya
“Kita nak jadi mata-mata gelap, kita nak jadi pengembara sedikit. Itulah semangat yang perlu ada.”
“Bukanlah pula ertinya bersampan di sungai tu tak boleh jadi mata-mata gelap dan pengembara pula,” kata Majid
“Awak tak dengar cerita Robinson Crusoe? Kita nak jadi macam itulah”

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 5)

Abu mengharapkan Zaitun tidak akan merasa rugi mengikut mereka, sebab tujuan mereka ialah menyelidik dan mencatat sesuatu yang benar. Kalau ini sudah dapat ditanam di dalam jiwa anak muda, menurut Cikgu Musa, anak muda tidak harus takut, selagi tidak diuji keberaniannya, menurut Cikgu Musa lagi.

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 38)

“Nampaknya kita semua ni semakin berani pula sekarang,” kata Abu.
“Baguslah kalau gitu. Tapi ingat-ingat. Berani saja pun tak boleh. Kita terpaksa berfikir-fikir juga. Kalau berani membuta-tuli kata orang tua-tua, segala usaha akan sia-sia juga”

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 46)

4.4 Pemikiran Positif

Pemikiran positif memberi nilai hasil yang juga positif. Positif di sini bukan sahaja menyentuh soal berfikiran secara positif tetapi juga merangkumi emosi yang positif. Dalam konteks berfikir positif, penerimaan dan penilaian selalunya menentukan kesan yang baik. Walaupun yang terpapar agak negatif sifatnya, namun impak positif diambil kira sebagai keutamaan.
Berlainan pula dengan konsep emosi yang positif. Secara umumnya, berfikir dan emosi terjalin dalam dimensi yang sama dalam konteks pemikiran positif. Tetapi bagi memudahkan perkaitan dengan teks yang diperbincangkan, emosi yang positif ada hubung kait dengan soal Emotional Intelligence atau Kebijaksanaan Emosi. Ini penting dalam membuat penyesuaian tentang fikiran dan emosi.
Menurut Lupton (1998) emosi adalah fenomena yang terbentuk, dialami dan diinterpretasikan melalui proses-proses sosial dan budaya. Dalam kata lain, emosi terbentuk melalui pengalaman yang terhasil daripada interaksi kita dengan orang lain dalam konteks sosial yang pelbagai. Sedangkan fikiran yang kita anggap kecerdasan intelek menurut Mohd. Azhar (2003) sebagai kecerdasan otak atau merujuk kepada kemampuan otak berfikri, memahami dan mentafsir.
Menurut Costa dan Lowery (1989) daya fikri itu adalah sesuatu aktiviti yang abstark dengan mengambil kira penilaian emosi. Justeru, tegasnya, beberapa ciri yang membentuk pemikiran positif ialah;
(i) reflektif iaitu individu berfikir tidak terburu-buru,
(ii) fleksibel iaitu individu yang suka menerokai kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan,
(iii) suka mencari masalah iaitu individu yang suka mengenal pasti masalah
(iv) suka menyelesai masalah iaitu individu yang berminat menyelesaikan masalah secara berdikari tanpa mudah menyerah kalah
(v) membuat pengesanan diri iaitu individu yang berfikir tentang berfikir
(vi) penggunaan bahasa yang tepat iaitu individu yang cekap berfikir tepat dan lengkap
(vii) pemindahan pengetahuan kepada situasi baru iaitu individu yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi semasa
(viii) penggunaan pengetahuan lama dan pengalaman iaitu individu yang mampu dan mahir menggunakan pengetahuan dan pengalaman lama dengan mengaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman baru.

Pemikiran positif merupakan elemen yang paling banyak terpapar dalam kedua-dua novel kanak-kanak A. Samad Said ini. Selaras dengan tujuan membina nilai potensi diri di kalangan kanak-kanak waktu itu, A. Samad Said berjaya mengemukakan karya yang memenuhi keperluan semasa. Sebagai contoh, akan diperturunkan beberapa bahagian novel kanak-kanak “Bendera Merah Di Atas Bukit” dan “Jangan Ikut Jalan Ini” untuk diteliti. Aspek pemikiran positif bagi membina pengetahuan, pengalaman, kesepakatan, kesatuan dan keharmonian jelas dipaparkan dalam dialog dan penceritaan berkenaan;
“Kita harus tahu bagaimana orang lain hidup. Kita ni asyik banyak menengok motokar dan bas sahaja,” kata Abu

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 13)

Saya setuju dengan pelawaan awak untuk ke Tanjung Karang. Saya memang tidak tahu benar hidup orang-orang di situ. Saya ingin belajar. Ingat kata guru Ilmu Alam kita? Katanya, kita semua perlu belajar tentang hidup orang-orang di sekeliling kita.

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 17)

“Sekali lagi saya kata, jangan bergaduh. Saya tahu awak bertiga semuanya buat kerja. Saya suka kita semuanya buat kerja. Kalau dengan cara ini, apa yang kita inginkan akan tercapai. Bersatu kita teguh...”

“Bercerai kita runtuh,” sambut Yahaya, Majid dan Rukiah

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 18)

“Kalau tidak berunding boleh , Kiah. Tapi kerja tidak teratur. Kita berunding untuk bersatu, untuk cari jalan bersatu,” kata Abu

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 19)

Banyak juga buku detektif yang dia baca dan barangkali dia boleh menggunakan pelajaran-pelajaran yang didapat dari buku tersebut.

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 22)

“Awak semua begitu percaya akan berjaya. Baguslah. Tapi saya tidak begitu yakin. Biar pun begitu janganlah ini melemahkan hati pula. Kalau kita tidak berjaya, kita tidak akan berhenti. Kita akan terus berusaha. Rajin dan tekun itu, kata orang tua-tua, tangga kejayaan.”

(Bendera Merah Di Atas Bukit; halaman 32)

“Kita tak mahu lambat-lambat. Segala janji mesti ditepati. Kita tak mahu buang masa. Masa itu emas.”

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 2)

“Berapa kali sudah saya kata; belajar bertanya. Malu bertanya sesat jalan kata orang tua-tua,” kata Majid

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 3)

“Nampaknya kenalah kita pakai suara terbanyak,” kata Abu.
“Muafakat tu berkat, kan?”

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 6)

“Jangan khuatir,” kata Yamin, tersenyum.
“Kalau jalan cermat-cermat, kalau jalan ikut peraturan, kita akan selamat.”

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 25)

“Kita tak boleh buang masa,” kata Abu.
“Ada peluang belajar, kita belajar. Biar sedikit pun, kita belajar.”
“Dalam tidur pun kita mesti cari ilmu,” kata Yahaya ketawa.

(Jangan Ikut Jalan Ini; halaman 26)

5.0 PENUTUP

Membina nilai potensi diri, khususnya di kalangan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama. Dalam hal ini, kita harus melihat dan menilai kembali peranan sastera sebagai wahana ke arah tersebut. Sastera tidak harus berdiri sebagai satu seni semata-mata tetapi harus berpijak sebagai pemangkin mencetuskan nilai baharu dalam horizon pemikiran.
Sasterawan seperti A. Samad Samad telah melakukannya melalui novel kanak-kanaknya “Bendera Merah Di Atas Bukit” dan “Jangan Ikut Jalan Ini”. Walaupun sasaran jelas kepada kanak-kanak, usaha ini harus diperkembangan ke peringkat remaja dan dewasa. Keperluan ini selaras dengan perkembangan semasa yang cukup mendesak perubahan sama ada sosial mahupun budaya generasi masa kini.
Apapun, usaha memperlihatkan novel kanak-kanak ini melalui nazrah motivasi yang berpaut pada nilai potensi diri sebagai satu permulaan. Sudah tentu banyak berlaku kelompongan serta kelemahan dari segi penerapanya. Namun, kita masih percaya bahawa sastera seperti yang dilahirkan oleh A. Samad Said melalui novel kanak-kanak ini harus dilihat dalam kasus yang besar dan penuh pengertiaan.
Usaha ini penting, agar generasi yang kita bina hari ini mempunyai kekuatan bukan sahaja mental, fizikal, emosi dan spiritual tetapi juga mempunyai kekuatan berdepan dengan nilai dan cabaran semasa. Mungkin apa yang terpapar pada tahun 80-an tidak sehebat apa yang didepani generasi kita pada alaf 21 ini. Justeru, kita makmurkan sastera sebagai perintis membina nilai potensi diri. Walllahualam.
RUJUKAN
A. Samad Said. (1986) Bendera Merah Di Atas Bukit. Kuala Lumpur: ‘K’ Publishing & Distributors Sd. Bhd.

A. Samad Said. (1987) Jangan Ikut Jalan Ini. Kuala Lumpur: ‘K’ Publishing & Distributors Sd. Bhd.

Albrecht, S.L, Chadwick, B. A. & Jacebson, C. K. (1987). Social Psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Ainon Mohd & Abdullah Hassan (2003) Belajar Berfikir. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Azlena Zainal dan Munir Shuib (2004). Meningkatkan Potensi Minda. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Azizi Yahaya, Jaafar Sidek Latif, Shahrin Hashim & Yusof Boon. (2005). Psikologi Sosial, Alam Remaja. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Brecht, G. (1996). Sorting Out Self Esteem. Australia: Prentice Hall

Costa, A. (1985). Assessing growth in thinking abilities, dalam AL Costa (Ed). Developing minds: A Resource Book for Teaching Thinking, Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development.

Costa , A. & Lowery, L. (1989). Techniques for Teaching Thinking, Pacific Grove, California: Midwest Publications.

Dewey, J. (1933). How We Think. New York: Heath

Lupton, D. (1998). The Emotional Self. London: Sage Publications.

Mayer, R.(1983). Thinking, Problem Solving, Cognition. New York: Freeman and Co.

Mohd. Azhar Abdul Hamid. (2003). Meningkatkan Daya Fikir. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Worchel, S. (2000). Social Psychology. United State of Amerika: Library of Congres Catalog-in-Publications Data.

Sajak

MATINYA TANPA AIRMATA
(Kuala Lumpur Yang Tidak Pernah Mengerti)


Sudah acapkali kukunjungi
suasana rasa yang tidak pernah sunyi
dengan jerit kehidupan satu perlumbaan;
namun dalam jauh waktu yang tepu
tidak juga pernah pula mempeduli
setiap pertanyaanku atau mahu saja
memberitahu hasrat yang bungkam

Ada saja yang mengundang keliru
atau juga menimbulkan sangsi
apabila seorang tua memarahi keringatnya
yang tertumpah dalam kemelut hidup
kerana puas mengira jejak
tetapi masih menuntut usaha bergalas
tanpa tanah dan rumah

Wajahnya berubah dan amat wajar berubah
dahulu pun irasnya adalah gundah
pada setiap detik kesalnya bercambah
yang datang pun mengundang padah
tanpa menimbang resah
bagi yang lama di situ pun menyampah
menguja-guja makna payah

lalu kukunjungi semula kedip hidupnya
dalam ghairah yang lelah
agar mampu kutarik-tarik nafas sedar
yang semakin meminggirkan simpati
untuk lebih rela melihatnya
mati tanpa airmata

Jaafar Haji Hamdan
Kuala Lumpur
31 Mei 2003