Monday, June 16, 2008

SUARA

SASTERA SARAWAK PERLU PERUBAHAN ?

oleh: Jaafar Haji Hamdan

Perkembangan sastera masa kini amat dipengaruhi oleh keadaan dunia yang berorentasikan teknologi maklumat. Sastera perlu meletakkan dirinya dalam kelompok arus komunikasi yang didominasikan oleh teknologi maklumat. Sekiranya sastera masih selesa bertunjangkan pada akar dirinya maka sastera akan mengalami satu proses peralihan yang amat perlahan dan mungkin tidak lagi dipedulikan serta tertinggal mencari arah tujunya.
Aspek ini bukan sahaja perlu dilihat dari segi kegiatan sastera semata-mata tetapi juga dari segi penghasilan karya sastera. Dalam konteks negeri Sarawak, kegiatan sastera begitu terserlah akhir-akhir ini dengan kejayaan bengkel penulisan yang diadakan mampu melahirkan penulis muda yang cukup berbakat dalam pelbagai genre serta pelbagai kegiatan yang telah dijalankan secara menyeluruh dan terancang. Bahkan tahun 2002 juga menjadi sejarah yang cukup bermakna buat negeri Sarawak apabila penulis Sarawak memenangi Hadiah Sastera Perdana.
Namun demikian, sastera Sarawak memerlukan pembinaan serta perancangan yang berterusan agar mampu mengiringi tuntutan semasa. Kejayaan yang telah diperolehi hendaklah dijadikan satu cabaran yang akan mengundang lebih daya fikir setiap warga sastera di Sarawak untuk lebih berani ke depan dengan idea-idea baru. Ini bermaksud setiap karyawan sama ada yang sedia mapan atau karyawan muda perlu bersatu dan saling bantu membantu menyusun atur satu usaha bersama memperkembangkan sastera di Sarawak.
Justeru, sastera Sarawak perlu melakukan perubahan, selaras dengan perkembangan semasa. Perubahan ini juga perlu mengiringi hasrat kerajaan yang menginginkan sebuah negara yang masyarakatnya maju dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya dan seterusnya sains dan teknologi. Untuk mencapai aspirasi muluk ini, salah satu pra-syaratnya ialah perlu mewujudkan budaya fikir di kalangan masyarakat.
Dalam sejarah tamadun bangsa-bangsa yang pernah mencapai zaman kegemilangan mereka, jelas terbukti mereka mengamalkan penghayatan budaya fikir yang tinggi. Contohnya tamadun Yunani yang unggul kerana ketinggian daya intelek dan ketulenan pemikiran mereka yang mengkagumkan. Nama-nama besar seperti Aristotle, Socrates, Pluto dan Pythagoras tetap harum sehingga ke hari ini.
Begitu juga dengan tamadun Islam yang menghasilkan gagasan-gagagsan ilmu yang asli dalam pelbagai bidang daripada agama, politik, sosial, undang-undang, perubatan dan sains. Para pemikir besar islam seperti Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi dan beberapa lagi nama besar telah memberi sinar yang amat berguna kepada dunia hari ini.
Mungkin agak keterlaluan sekiranya mengharapkan di Sarawak akan lahir pemikir besar khususnya dalam sastera seperti Dato A. Samad Said, tetapi tidak juga mustahil ia boleh berlaku. Di Sarawak nama-nama seperti Dr. Adi Badiozaman, Awangku Merali, Jong Chan Lai, Saie Dris, Jais Sahok, Jeniri Amir, Awang Azman Awang Pawi, Hazami Jahari, Abang Patdeli Abang Muhi ( sekadar menyebut beberapa nama ) bukan lagi asing dalam dunia kepenulisan sama ada di peringkat negeri mahu pun kebangsaan.
Mereka mempunyai bukan sahaja kehebatan berkarya, berhujah dan menyuarakan pendapat tetapi juga berpotensi memikirkan rentak yang paling sesuai untuk menarikan sastera Sarawak dalam arus kepesatan sains dan teknologi ini. Hakikatnya, penulis baru/muda akan mencontohi penulis yang sedia mapan. Sekiranya penulis sedia mapan masih bertakuk di lingkaran yang biasa maka penulis baru/muda juga akan terkepung dalam lingkaran yang sama.
Ini penting bagi menyediakan golongan karyawan pelapis dengan irama yang sesuai agar tarian mereka tidak akan canggung sewaktu melahirkan karya yang tahapnya memenuhi kehendak semasa, kerana sastera Sarawak juga menjanjikan satu persaingan yang cukup hebat dengan kemunculan penulis pertengahan dan baru yang mempunyai daya kepenulisan yang amat berpotensi menerobosi kehebatan penulis mapan yang sedia ada.
Nama-nama seperti Abizai Abi, Jaya Ramba, Dahiri Saini, Rosani Hiplee, Abdul Malek Bedu, Khatem Ariffin, Buang Haji Omar, Radzemah Bolhassan, Sriwati Labot ( sekaadar menyebut beberapa nama ) begitu terserlah dan mula meletakkan diri serta mengisi ruangan sastera kebangsaan. Karya-karya mereka menampakkan kematangan, menyerlah kewibawaan dan telah membina kejatian diri mereka dalam penulisan
Tidak dinafikan kewujudan “Wadah Bahasa dan Sastera” serta “Yang Indah Itu Bahasa” dan juga ‘Jendela Sarawak” telah membuka horizon sastera Sarawak dengan lebih luas, lebih menyeluruh dan lebih tersebar bagi masyarakat mengenali sastera Sarawak. Di samping menjadi taruhan bagi penulis Sarawak memgembang bakat dan mengetengahkan diri dalam dunia penulisan sastera di Sarawak.

Perubahan yang dituntut dalam konteks sastera Sarawak perlu dilakukan kerana proses perubahan adalah sesuatu yang tidak boleh dielak. Ini bukan sahaja melibatkan proses pengubahsuaian tetapi juga proses pembinaan yang berterusan terhadap nilai sastera itu sendiri. Perubahan juga perlu dilakukan bagi mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan karyawan agar persaingan itu nanti mampu melahirkan karya yang besar sifatnya.
Perlu diingatkan bahawa perubahan ini bukan sahaja perlu dilakukan oleh individu penulis semata-mata tetapi juga oleh kumpulan dan khalayak sastera. Sesebuah kumpulan yang dibentuk khususnya dalam kelompok penggiat sastera perlu menyemai rasa tanggungjawab membantu sesama mereka bagi mempertingkatkan paradigma pemikiran secara lebih telus dan terbuka. Khalayak sastera juga perlu bijak memilih bahan yang sesuai, bermanfaat dan berguna unuk dibaca, dirujuk dan dihayati.
Perubahan bukanlah seseuatu yang semula jadi. Ia perlu dihadapi. Ia tidak berlaku dengan sendiri. Ia harus diterima dan dijadikan sebagai satu keperluan. Perubahan tidak dapat ditentang. Menyedari hakikat ini, perubahan terhadap sastera Sarawak perlu ditangani oleh setiap karyawan sekiranya mahu melihat sastera Sarawak berkembang dengan baik.
Tidak dinafikan sesuatu perubahan akan mengundang pelbagai tafsiran dan andaian. Perubahan adalah relatif. Terpulang kepada setiap individu karyawan, peminat dan kumpulan sastera menentukan corak sasteranya, asalkan tidak terkeluar daripada norma-norma kesusasteraan yang menjadi santapan sahsiah dan minda masyarakat. Ini bermakna setiap karyawan perlu menjadi sesuatu perubahan itu sebagai asas membina nilai dirinya dalam penulisannya.

Seseorang karyawan perlu melakukan perubahan kognitif bagi membina daya fikir yang lebih teransang untuk menerima pelbagai maklumat yang kemudiannya disaring untuk dijadikan ilham dan seterusnya bahan karya bagi tatapan khalayak sastera. Kemudian seseorang karyawan perlu juga melakukan perubahan afektif dengan membina rangkaian kerjasama dengan karyawan lain bagi berbincang, beertukar-tukar pendapat dan berkongsi idea sama ada dalam konteks penghasilan karya atau pun menjalankan kegiatan sastera.
Yang paling penting seseorang karyawan perlu melakukan perubahan konatif dengan mengambil kira ilham yang dicerna dan karya yang dihasilkan adalah untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang manusia untuk manusia bagi menyatakan sesuatu yang baik tetap baik dan sesuatu yang tidak baik perlu diperbetulkan. Penekanan ini juga perlu disalurkan dalam hubungan sesama karyawan agar mencapai kata sepakat yang pasti mengeratkan ikatan kepenulisan sesama mereka.
Sebagai seorang karyawan yang merupakan seorang pemikir, perlu percaya bahawa perubahan yang dilakukan adalah selaras dengan perkembangan semasa, yakin bahawa perubahan sebagai satu proses revolusi diri untuk lebih ke depan dari segi pemikiran serta mahir untuk bertindak atau mengambil langkah--langkah untuk berubah agar karya yang dilahirkan sesuai dengan kehendak masyarakat masa kini.
Kemahiran dan keyakinan untuk melakukan perubahan terhadap karya atau menjalankan sesuatu kegiatan sastera boleh dipelajari dari semasa ke semasa dengan menilai setiap yang dihasilkan, bahkan mampu dikongsikan bersama orang lain bagi menetukan kaedah dan pendekatan ang paling sesuai.
Sebagai contoh hasil karya yang dihasilkan perlu menitik beratkan isu semasa yang dianggap remeh, tetapi diwarni dengan nilai estetika yang tinggi, pasti akan menarik minat pembaca termasuk menggunakan istilah atau diksi yang segar (baru) Apa pun, yang diharap daripada setiap perubahan yang dilakukan mampu membawa perubahan persekitaran sastera itu sendiri khususnya sastera di Sarawak .
Mungkin masyarakat tidak lagi memperlecehkan sastera sekiranya perubahan yang dilakukan menampakkan tautan yang cukup erat dengan keciciran sosial masa kini. Di samping itu perubahan yang dilakukan terhadap sastera akan memberi nafas baru kepada sastera dengan bertambahnya khalayak sastera daripada mereka yang menguasai pelbagai bidang kemahiran lain.
Mungkin juga tanggapan awal ini mampu menjadi asas untuk dihayati dan direnungkan bersama demi mempertingkatkan kesusasteraan Sarawak dan dalam kesempatan lain, amat dituntut agar ada di kalangan mereka yang lebih berpengaruhi dalam sastera Sarawak untuk tampil bersama melihat dan mengutarakan idea bagi menangani perubahan sastera Sarawak dengan lebih terperinci dan kajian yang rapi perlu dijalankan.